PHILOSOPHIES DU PASSÉ AU PRÉSENT

Période Antique (jusqu’à 450 avant JC) Thales (625-545 av.JC) Pisagor (570-495 av.JC) Konfüçyüs (551-479 av.JC) Heraklitos  (av.JC 535? – 475) Socrates (470-399 av.JC) Gorgias (av.JC 483 – 376-374) Hipokrat (460-370 av.JC) Platon (428-348 av.JC) Diyojen (400-325 av.JC) Aristo (384-322 av.JC) Anaxagoras (500-428 av.JC) Anaximander ( 610-546 av.JC) Anaximenes (d. 528 av.JC) […]